Returer / Reklamation

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från dagen du tar emot varan. Som kund står du för frakten när du ångrar ditt köp. Tänk på att vald frakttjänst ska inkludera utkörning.

Reklamation

Maptun besiktigar varje försändelse innan den skickas till dig. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så åtar vi oss att kostnadsfritt åtgärda felet. Synliga transportskador måste anmälas direkt till chauffören.

Registrera retur

MapTun måste kontaktas innan någon vara kan returneras. Varor som returneras utan returnummer eller bifogat returformulär behandlas ej. Efter granskning och godkänd retur får du ett returnummer som du anger på ditt paket.
Returadress:
MapTun Performance AB
Verkstadsgatan 2
702 27 Örebro
SWEDEN
Telefon: 019-237030
Länk till den europeiska onlineplattformen för tvistlösning